Pevekoo's website

Project broederschap Ad Arbitrium Nostrum

30 sept. 2018: Dag van de Kinderdroomwens in Echt
Door: Ton Tonnaer

Stichting Kinderdroomwens zet zich in voor kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 6 t/m 25 jaar die traumatische ervaringen hebben opgelopen. Ze hebben bijv. een ongeluk gehad, zijn gehandicapt geraakt of hebben een ouder, broertje of zusje verloren. Ze zijn mogelijk mishandeld, verwaarloosd, misbruikt of lijden aan een langdurige of ernstige ziekte. Daarnaast is Stichting Kinderdroomwens actief in het ondersteunen van getraumatiseerde jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar die vastgelopen zijn in de maatschappij, met hun scholing, hun werk of die met zichzelf in de knoop zitten waardoor ze begeleiding/ondersteuning nodig hebben in het leven. Wat deze stichting zo bijzonder maakt is dat zij kleinschalig werkt. Ze werken alleen met vrijwilligers, onbezoldigde bestuursleden en een directeur. Zo zijn de vaste en algemene kosten minimaal en kunnen donaties maximaal ten goede komen aan de kinderen en gezinnen. Kinderen die in hun jonge leven al een ingrijpende ervaring hebben opgedaan gun je dat hun droom verwezenlijkt wordt. Voor deze kinderen kan de vervulling van hun allermooiste droom een steuntje in de rug betekenen. Om deze dromen waar te maken is er geld nodig. Daarom heeft het broederschap Ad Arbitrium Nostrum in samenwerking met de stichting Kinderdroomwens zich ten doel gesteld om middels de organisatie van ”De Dag van de Kinderdroomwens” op zondag 30 september zoveel mogelijk geld te genereren voor de stichting Kinderdroomwens. Dit alles zal plaatsvinden in Evenementencentrum All in te Echt. Om deze dag te promoten zullen de broeders op zaterdag 04 augustus 2018 van 11:00 uur tot 17:00 uur aanwezig zijn op het terras van café Moustache in Echt.

Scan met je mobiele telefoon bovenstaande QR-code en je bent verbonden met de webshop van het broederschap. Hierin staan alle activiteiten, kosten en mogelijkheden beschreven/afgebeeld.
U kunt natuurlijk ook voor informatie naar de website gaan van de Stichting Kinderdroomwens of naar de website van het Broederschap Ad Arbitrium Nostrum.

 

Project van het Broederschap: Dag van de kinderdroomwens officieel gestart.