Pevekoo's website

Afsluiting ‘Dag van de Kinderdroomwens’

Dromen worden waar met het Broederschap Ad Arbitrium Nostrum
Door Ton Tonnaer

Ondanks de wat tegenvallende belangstelling mogen we stellen dat de opzet van de ”Dag van de Kinderdroomwens” op zondag 30 sept. jl. geslaagd is. Zeker v.w.b. het bedrag van € 2.740,88 dat is overgemaakt naar de “Stichting Kinderdroomwens”.
De optredende artiesten en aanwezigen waren vol lof over de sfeer en gezelligheid daar bij de broeders in Leo’s café. Deze middag was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van ”onze” Jacques Pustjens. Zijn netwerk in de Limburgse artiestenwereld was voor ons een onmisbare schakel de artiesten om niet naar Pey te krijgen. De muzikale smeerolie tussen de optredens door werd verzorgd door dj Raoul Stokbroeckx. Zijn keuzes in de nodige verzoekjes maakten het geheel muzikaal compleet. Beide heren hebben uiteraard ook om niet hun medewerking verleend! Tussen de bedrijven door was er ook nog een tombola met prachtige prijzen. Blijkbaar is een aantal aanwezigen zó bezig geweest met dansen en swingen dat ze vergeten zijn om hun lotnummer te controleren. Diverse prijzen zijn helaas niet opgehaald. Er zijn prijzen gevallen op de lotnummers wit 6-60-90-279-296, groen 163-205-202 en blauw 221. U kunt deze prijzen, denk er aan uw lot mee te nemen, wel of niet met de aanhanger komen ophalen bij Har Golsteijn, Brugweg 32 te Pey-Echt.
Namens het Broederschap en de ”Stichting Kinderdroomwens” willen we alle sponsoren en aanwezigen hartelijk danken voor de medewerking!