Pevekoo's website

Peyer nieuws

Gebiedsvisie Pey

Pey De raad van de gemeente Echt-Susteren heeft een aantal jaren geleden, vanwege demografische ontwikkelingen, de economische recessie en maatschappelijke tendensen (o.a. ontwikkelingen in het sociaal domein) besloten tot gebiedsgericht besturen van onze gemeente. Gebiedsvisie Hiervoor moeten gebiedsvisies en dorpsontwikkelingsplannen…