Pevekoo's website

Christientje kan weer knallen!

”Doopfeest” Christientje van Sjötterie Sint Christina Stank Stief Sjaelberg.
Door Ton Tonnaer.

De afgelopen twee jaar waren bijzonder spannend voor de leden van deze alternatieve sjötterie. Waarom? Hun kanon ”Christientje” werd onderworpen aan diverse keuringen. Dit alles met één doel: het kanon weer aan het knallen krijgen! Deze missie is gelukkig geslaagd.
Om dit te vieren zal ”Christientje” gedoopt” worden. Een doopfeest zonder peetoom Ludo Hameleers en peettante Nicole Joris is natuurlijk ondenkbaar.
Dit feestje is een dankjewel aan alle personen die zich ingezet hebben om dit positieve resultaat te bereiken. De feestelijke bijeenkomst is op zaterdag 22 september 2018, locatie: Dorpstraat 49. Programma: 19.00 uur ontvangst van de genodigden. Om 19.30 uur vindt het dopen van ”Christientje” plaats door de beschermheer Jelle de Jonge bij ’t Greuske aan de Dorpstraat. Om 19:45 uur starten de feestelijkheden.
Het weer inzetbaar maken van ”Christientje” heeft het nodige geld gekost aan keuringen etc. Om deze kosten voor een gedeelte terug te verdienen zal er op zondag 28 oktober a.s. de dag: ”Tientje voor Christientje” georganiseerd worden in en rondom Leo’s café. Wilt u ook eens knallen met een echt kanon, kom dan op deze dag naar Leo’s café! U kunt reserveren middels de koop van een certificaat. Kosten € 10,00.
U krijgt hiermee eeuwige roem en 1 consumptie. Hebt u geen tijd en wilt u ons toch steunen, dat kan door uw bijdrage over te maken naar ons rekeningnummer: NL95INGB0794117910 o.v.v.: ”Christientje”. Voor certificaten kunt u nu reeds terecht bij Harry Golsteijn, Hubertusstraat 101, telefoonnr. 0637544633. Uiteraard komen we in een volgende editie nog uitgebreid terug op deze activiteiten.

Tussen de bedrijven door werd er bij de jubilerende schutterij Sint Antonius Slek gestreden voor de Thei Hilgerscup. Onder het motto ”je moet het ijzer smeden als het heet is”, heeft Theo Boonen, tevens smid, op het juiste moment gepiekt en de vogel afgeschoten. Hierdoor komt voor een jaar de cup in handen van Theo! Proficiat!