Pevekoo's website

Generatiekloof!

De Ping-E-Lieër als wekelijks E-digizine is achterhaald. Het moet over een andere boeg!

De tijd dat de krantenjongen deur aan deur de krant bezorgde, is lang voorbij. Daarom verdween jaren geleden ook al de papieren versie van het clubblad.
Het lijkt alsof iedereen tegenwoordig zijn informatie via pc, iPad of smartphone van internet haalt. Om te kijken of deze beleving strookt met de realiteit ben ik op zoek gegaan naar onderzoeken over het mediagebruik in Nederland. Zodoende kwam ik uit bij een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (Bron: SCP Media:Tijd). Uit dit onderzoek bleek dat de traditionele media (tv, radio, papier) nog altijd het meeste gebruikt worden. Dat verbaasde mij toch enigszins, ook al komen de gegevens uit 2015. Desondanks waren er duidelijk verschuivingen richting digitale media te zien. Deze digitalisering gaat onder lezers sneller dan onder kijkers en luisteraars. De verschillen tussen de generaties zijn erg groot. De 65-plusser leest nog wel zijn krantje maar de lezende jongeren zijn vrijwel helemaal over op digitale media. Daarnaast speelt bij het lezen vanaf internet ook nog een andere belangrijke kwestie. De manier waarop gelezen wordt, is namelijk sterk veranderd. Online kijken mensen voornamelijk naar de headlines en klikken aan wat ze interessant vinden.
Voor de redactie van de Pingelieër zou het bovenstaande op termijn misschien reden kunnen zijn om te kijken naar een integratie van de clubwebsite, Twitter, Facebook en (digitaal) clubblad. Berichten van de vereniging op de website kunnen automatisch doorgelinkt worden naar Twitter en Facebook of via andere digitale opties aan lezers kenbaar worden gemaakt. Op dezelfde wijze kunnen lezers geattendeerd worden op artikelen die nu nog in de Pingelieër staan. Iedereen kan dan zelf bepalen welke artikelen voor hem of haar interessant zijn.
Het siert de redactie dat zij niet blind is voor nieuwe ontwikkelingen. Dat nieuwe media toch nog gewenning vragen, bleek toen Ruud Gullit zijn filmpje op Instagram zette. Niet iedereen kon dit waarderen!
Bovenstaand is mijn visie over de toekomst van de Pingelieër weergegeven. Veel belangrijker is echter wat de potentiële lezers er zelf van vinden. Misschien toch een “digitale” enquête onder de lezers houden?