Pevekoo's website

Het nieuwe orgel komt er aan!

Orgel en Broederschap Ad Arbitrium Nostrum Pey

Weer een aantal maanden geleden werd in Sittard een uitgebreid asperges 4-gangendiner geserveerd met als thema: het is goud wat er blinkt in Pey. Dit diner was de afsluiting van een ”gouden” periode waarin het broederschap succesvol liet zien dat beloftes worden nagekomen v.w.b. het ophalen van de benodigde € 25.000 voor het aanschaffen van een nieuw kerkorgel. De actie is in maart 2016 gestart, echter het nieuwe orgel is er helaas nog steeds niet. In het parochieblad “deTrump” heeft u kunnen lezen dat er druk gezocht wordt naar het best mogelijke orgel. Na overleg binnen de parochie en het clusterbestuur is men bijna zover om een offerte ter goedkeuring voor te leggen aan het bisdom. Dit traject bewandelen is noodzakelijk om een beroep te kunnen doen op subsidie van het bisdom. Het geld dat door het Broederschap en de parochianen bijeen is gebracht zal gebruikt worden voor de aanschaf van een elektronisch orgel met de klank van een volwaardig pijporgel.

Voorbeeld zou kunnen zijn het elektronisch/digitale kerkorgel van de Nederlandse orgelbouwers Johannus uit Ede. Zo is er b.v. het orgel Johannus LIVE. Aan de ontwikkeling is vier jaar gewerkt. Het is een echte innovatie en baanbrekend. Zo hebben ze in alle grote kerken over de gehele wereld de akoestiek opgenomen en dat allemaal verwerkt in dit nieuwe orgel. De parochie en het clusterbestuur geven aan dat e.e.a. nog tijd nodig heeft maar u zult zien en horen dat het nieuwe orgel een prachtige aanwinst voor onze parochie wordt. De Broeders hebben vernomen dat de planning ingebruikname kerkorgel eind 2017 of begin 2018 zal zijn. Het Broederschap organiseert dan de feestelijke ingebruikname kerkorgel parochie Pey met een heilige mis in de parochiekerk. Uiteraard gevolgd door diverse activiteiten o.a. onthulling muurplaquette onder de kerktoren. Daarna is er gelegenheid om in ”Leo’s café en zaal” te swingen op de tonen van livemuziek.
De werking van de asperges is goed van pas gekomen in de afgelopen periode. Asperges heeft namelijk een gunstige uitwerking op o.a. hartkloppingen. Deze hadden de Broeders waarschijnlijk gekregen als ze hadden geweten dat het allemaal zo lang zou gaan duren.

Tekst: Ton Tonnaer