Pevekoo's website

Multifunctioneel centrum in Pey?

Multifunctioneel centrum in de parochie Pey haalbaar!

De gemeente heeft de Klankbordgroep kern Pey benaderd met de vraag of er in de parochie Pey behoefte bestaat aan een multifunctioneel centrum. Daarbij moet men denken aan een grotere zaal voor feesten en evenementen, vergaderlokaliteiten, permanente opslag verenigingsmaterialen etc. De gedachten van de gemeente gaan uit naar een functionaliteit zoals de laatste jaren tot stand is gekomen in St. Joost, Koningsbosch, Dieteren, Nieuwstadt en Roosteren. De klankbordgroep heeft dit opgepakt en alle potentiële gebruikers,  met name in de sfeer van verenigingen en instellingen, een enquêteformulier toegezonden. De insteek v.w.b. deze enquête/inventarisatie is gericht op de momenteel aanwezige behoefte. We moeten de ogen niet sluiten en ook in de toekomst durven kijken.  De meeste verenigingen hebben momenteel gelukkig nog onderdak. Maar is dit in de toekomst ook nog zo? Zekerheden van vandaag kunnen zomaar veranderen en vervelende problemen voor de continuïteit opleveren; zoals recente gebeurtenissen in de kernen Echt en Koningsbosch maar ook ervaringen van verenigingen in de kern Pey. Anderzijds begrijpen wij ook dat we niemand de vraag willen/kunnen voorleggen over te stappen naar een andere locatie als daar op dit moment geen behoefte aan is. We verzoeken wel om de gevraagde gegevens toch in te leveren zonder dat u daarmee enige verplichting of toezegging doet om te verkassen naar een mogelijk toekomstig multifunctioneel centrum. We willen voor de beeldvorming meer inzicht krijgen in de benodigde- en gebruikte ruimte. Wij kunnen uiteraard geen zekerheid geven over de haalbaarheid van een en ander, noch de opzet en de locatie, doch willen deze kans voor Slek, Hingen,Schilberg en de kern Pey als zijnde parochie Pey aangrijpen. Wij zullen rond de zomer de verkregen resultaten van deze inventarisatie terugkoppelen naar belanghebbenden en belangstellenden. Heeft U geen enquêteformulier ontvangen of nog niet ingeleverd mail dan even naar:

dewitte57@hotmail.com.

Ton Tonnaer secretaris.