Pevekoo's website

Multifunctioneel Centrum Pey!

MFC/gemeenschapshuis in de kern Pey een feit.
Door Ton Tonnaer.

Vorig jaar heeft de klankbordgroep Pey, op verzoek van de gemeente, onder verenigingen en instellingen geïnventariseerd of er nu óf in de toekomst behoefte is aan een multifunctioneel centrum in de kern Pey. Op deze vraag is een positief antwoord gekomen. Na dit nieuws is de gemeente in het kader van de gebiedsvisie Pey aan de slag gegaan om de Peyerhaof aan te kopen. E.e.a is beklonken op 01-01-2019. Om vanaf die datum toch te kunnen beschikken over de zalen etc. is er door de gemeente een beroep gedaan op SPZ (Stichting Peyer Zaal) v.w.b. beheer en exploitatie. Deze stichting beheert ook de fanfarezaal. De samenwerking tussen SPZ en de gebruikers is prima verlopen. De gebruikers zijn zeer tevreden over hoe ze zelf invulling kunnen geven aan datgene zij in het MFC organiseren en hoe zij dit zelfstandig tot een succes kunnen brengen.
Echter, op zeer korte termijn moet er een eigen beheerstichting worden geformeerd. Op verzoek van de klankbordgroep zijn er kandidaten gezocht om als zgn. kwartiermakers de toekomstige stichting vorm en inhoud te geven. Louis Koppen en Jan Pirovano zijn bereid gevonden om in samenwerking met alle belanghebbenden de formele zaken uit te werken. Dit moet leiden tot de oprichting van een stichting en daarmee samenhangend de invulling van een bestuur. Uitgangspunt is dat het tot stand te komen Multifunctioneel Centrum (MFC) op de eerste plaats ten goede komt aan de inwoners, verenigingen en particulieren van de kern Pey te weten: Slek, Hingen, Schilberg en Pey. Te zijner tijd is het de bedoeling dat het MFC/gemeenschapshuis uitgroeit tot een laagdrempelig trefpunt voor jong en oud. Een plek waar je naar binnen kunt lopen om bijv. een praatje te maken. Ook zal er, net als in de andere kernen, vanuit de gemeente een zgn. huiskamer en huiskamer plus project worden opgestart.
Om dit project te kunnen verwezenlijken hebben wij de hulp/inzet van de inwoners/verenigingen van de kern Pey hard nodig! Daarvoor is men op zoek naar belangstellenden die als vrijwilliger hun steentje willen bijdragen en hun schouders er onder willen zetten bij het reilen en zeilen van het MFC/gemeenschapshuis. Wij zoeken mensen die bij de diverse activiteiten een rol willen spelen. Hierbij denken wij aan het gereedmaken van de diverse lokalen, buffetdiensten verrichten, klein onderhoud, begeleiden en toezicht houden op de activiteiten. Als u belangstelling hebt en indien u nog vragen hebt, stuur dan een e-mail naar mfcpey@gmail.com. Louis Koppen of Jan Pirovano nemen dan contact met u op.

De inwoners van de kern Pey wordt gevraagd een passende/treffende naam te bedenken voor het MFC. Stuur jullie ideeën op naar mfcpey@gmail.com. Tijdens een feestelijke opening van het MFC zal de prijswinnende naam bekend worden gemaakt. Hierover zult u via het Waekblaad t.z.t. bericht ontvangen.

.