Pevekoo's website

Nieuws broederschap Ad Arbitrium Nostrum

Broederschap Ad Arbitrium Nostrum steunt schoolproject in Bali

Het Broederschap Ad Arbitrium Nostrum heeft zich ten doel gesteld elk jaar een project te ondersteunen. In 2019 hebben de broeders de stichting Warung Ledeng Schoolfund Bali uit Montfort financieel gesteund. De stichting werd in 2016 opgericht om kansarme kinderen in Noord-Bali toegang te geven tot de basis- en middelbare school. In bijzondere gevallen biedt de stichting ook steun aan de familie van de leerlingen. Daarbij kan men denken aan de aanschaf van heel praktische zaken als matrassen, een fornuis, rijst, jong varkentje, maar ook aan het aanbieden van extra cursussen of begeleiding.

De stichting ondersteunt (in nauwe samenwerking met Tanja Bour van Weeskinderen), tevens het werk van het Yayasan Learning Centre nabij Ubud in Bali. Het Yayasan vangt dagelijks een veertigtal (wees)kinderen met een ernstige beperking op. De kinderen volgen lessen en krijgen de mogelijkheid om te sporten. Tevens dient het als een naschoolse opvang voor een zestigtal andere wees- en kansarme kinderen. Ook zij krijgen, naast een maaltijd, ook begeleiding en scholing. Dit jaar heeft het Yayasan o.a. nieuwe keukenmessen, sportshirts voor de kinderen een laptop aan kunnen schaffen.

De stichting is volledig afhankelijk van sponsorgelden. De stichting geeft u dan ook de mogelijkheid om de schoolgelden voor een kind geheel of gedeeltelijk te financieren. Jaarlijks wordt er in het voorjaar een bijeenkomst georganiseerd ten behoeve van de donateurs. Tijdens deze bijeenkomt wordt er door het bestuur verslag uitgebracht over de activiteiten. Het bestuur ontvangt overigens geen beloning voor hun werkzaamheden, en ook reis- en verblijfkosten in Bali zijn altijd voor eigen rekening. De vaste vertegenwoordigers in Bali ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor o.a. benzinegeld en telefoonkosten.
 
Al met al vormt Warung Ledeng dus een prachtig initiatief waar niets aan de welbekende strijkstok blijft plakken. Dit is voor het broederschap de reden om dit initiatief te steunen met een donatie van 250 euro per jaar. Om Warung Ledeng en andere zaken te kunnen (blijven) ondersteunen, organiseert het Broederschap samen met Lean en Bean een ‘lètste mansluujzitting’ op zaterdagavond 21 maart in het MFC Pejjerhaof. Met de opbrengst van deze avond zullen voornamelijk projecten binnen de gemeente Echt-Susteren worden gesponsord. Niet alleen heeft u dus een prachtige avond voor de boeg, maar u steunt ook nog eens projecten op sociaal/maatschappelijk, cultureel en sportief gebied. Dat alles onder het devies van het broederschap: Niemand leeft voor zich alleen.
Voor meer informatie: http://www.adarbitriumnostrum.nl/Mansluuj-Zitting-2020/

Foto: Yara Verstappen