Pevekoo's website

Omgeving Pey

De gehele kern Pey ligt in een landelijke omgeving. Een omgeving met veel natuurschoon. Natuurlijk het Kranenbroek met de aangrenzende bosgebieden maar ook het Marissen, de Kawverweij of de Pieël. Wandelen of fietsen door deze gebieden is een genot.
Alleen aan de westkant van het spoor is veel bebouwing. Hier ligt grote buur Echt. En dat is best wel weer handig want Echt heeft veel voorzieningen zoals winkels, een middelbare school, NS-station, bioscoop, medische voorzieningen, noem maar op.
Door de combinatie van natuur en veel voorzieningen in de buurt is Pey een aantrekkelijke plek om te wonen. Heeft Pey dan geen minpunten? Natuurlijk, ook die zijn er. Door de grote vraag naar woningen is er in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw op een aantal plekken te veel eenzijdige bouw ontstaan. De nieuwbouw Gelrehof en ‘t Thaal tonen aan dat men van deze fouten heeft geleerd. Er is weer veel groen te zien. Ook de aandrang van inwoners om alles wat oud was af te breken en te vervangen door nieuwbouw heeft niet altijd tot positieve resultaten geleid. Gelukkig is de laatste jaren weer een omslag te zien. Een ander minpunt is dat er in Pey niet echt een centrum is met bijvoorbeeld een pleintje met horecagelegenheden.  Er zijn wel terrasjes in Pey maar die zijn verspreid over de wijken.
Desondanks staan veel Peyenaren nog altijd vierkant achter de tekst van een carnavalssjlager uit 1984:
Pey, Pej, alaaf, doe bös ’t sjoonste oppe waereldj.
Pey, Pej, alaaf, doe bös ’t sjoonste op dees aerd.
Pey, Pej, alaaf, ich ruul dich noatj mit nemes,
want doe, mien Pej, doe bös mich alles waerd.