Pevekoo's website

Pey

De wijk Pey ligt ten oosten van de rijksweg Roermond-Sittard. Van oudsher zijn de Houtstraat en Dorpstraat de belangrijkste straten in Pey. In de loop der jaren zijn rond deze straten de woonwijken ontstaan.
Pey kende altijd een bloeiend verenigingsleven. Net zoals in veel kleine kernen is dit de laatste jaren veranderd. De gewijzigde bevolkingssamenstelling is hiervan de oorzaak. Wel heeft Pey nog veel voorzieningen. Zo zijn er bijvoorbeeld twee grote supermarkten, een slager, een verzorgingstehuis, een school en een kinderdagverblijf. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Er is nog veel meer in Pey aanwezig. In de nieuwe wijk ‘t Thaal, die erg mooi is ingericht, zijn een huisartsenpraktijk en apotheek gevestigd. In het verleden telde Pey veel cafés met het hoogtepunt in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Hoeveel Peyenaren maakten niet het eerste dansje bij Extase of genoten van een lekker glas bier bij Willie? Berucht en erg gezellig waren de dinsdagen na carnaval en de Echter kermis met de Paerskeuring. Een bekend gezegde in Pey is:  “Bie God en in Pej is alles mäögelik.”
Dit geeft aan dat de mensen uit Pey in staat zijn om zelfs onmogelijk geachte zaken mogelijk te maken.
In 1965 verwierf Pey landelijke bekendheid. Het voetbalteam van RIOS met de echte Peyer jongens Har en Ton Golsteijn, Lei (†) en Jo (†) Verkooijen, Hub Claessen, Wil Schlüter (†) en Jan Weeda (†) werd kampioen van Nederland bij de amateurs.