Pevekoo's website

Prins Sjaak I (Giesberts) is de nieuwe prins van de Eghte!

Vastelaovesclub Gries en Wies vanne Eghte en Prins Sjaak de I. 
Door: Ton Tonnaer

Al hieël lang weurtj in verzorgingstehoes De Eghte vastelovendj gevierdj door awd en jonk same. Waat nog ontbrook woor eine naam väör de organisatie en de RVE. Deze naam höbbe ze noe ónger ’t genot van ein tas koffie en nonnevot vasgesteldj. Vanaaf noe weurtj e.e.a. georganiseerd door Vastelaovesclub Gries en Wies, biegestange door de wieze raod en door Prins Sjaak (Giesberts) de ieëste! Prins Sjaak de I, wonende in de Eghte, is hunne väörgenger in ’t vastelaovesjaor 2019. Deze Hoagheid is oppe Houtstraot gebaore op 9 juni 1959 es zoon van Harie en Lies Giesberts. Ein aantal dènger oet zien proclamatie wille weer uch neet onthaoje.

Wis geer det:
Prins Sjaak leefhöbber is van bienao alle kluuere zoa-es road en wit maer blauw lever neet. Hae sterspeler is bie de spelle-aovendj op de daensdig. Hae noe al ein legendarische ex-oetbater van kefee ’t Brandpunt is wobie hae d’r väör haet gezörgdj det in al die jaore d’r altied waal get te doon woor in dit kefee. Hae gangmaeker en organisator is van de jaorlikse barbecue bie de koersbalgroep oppe vriedigmiddig. Hae oppermachtig woor mit ’t versiere vanne boetegevel van zien kefee en daomit ein väörbeeld vormdje väör alle anger kefees in ’t Riek vanne Aester Sjaelen Uul. Hae boete ’t vastelaovessezoen ouch vaste adjudante haef wo hae altied ein beroep op kèntj doon – woväör hieël väöl dank! Hae op ’t voetbalveldj neet loesterdje en waal èns van ’t veldj gestuurdj waerdje door de sjeidsrechter. Hae later zelf in zien kefee sjeidsrechter is gaon spele en ouch dökker minse oet ’t kefee zat. Hae d’r väör geitj zörge det mit die drie daag alles op raedjes verlöptj en men neet allein is. Hae nóg baeter geitj knutsele en geitj oetblinke bie de maondjelikse knutselworkshops van ”Beppie” noe d’r Prins is. Hae altied vastelaovendj inne kop haetj ómdet hae altied oet kan kieke oppe ambassade vanne V.V. de Aester Sjaelen Uul. Hae wie vreuger, noe ouch alle minse aan ’t lache krigtj mit ’tgeen hae allemaol paraat haef gestoofdj. Hae aafdeiling 4 mit zien 3 hobby’s aete, gematigdj drènke en väöral moelemake, ouch mit dees daag oppe bein hèltj. Hae noe es ieëste jeugprins vanne Egthe draan geitj wie verkes Wullem. De vastelaovesclub noe vastelaovendj geitj viere ónger ziene liefspräök:

Mit Sjaak oet Pej in de Eghte vaorop komptj ederein d’r weer baove op.