Pevekoo's website

Slek

De wijk Slek ligt ten zuiden van Pey.
De echte Slekkenaar is erg gehecht aan zijn wijk. Alhoewel diezelfde Slekkenaar misschien wel vindt dat Slek een zelfstandige plaats is, valt het toch onder de kern Pey. In het verleden zag men in buur Pey de rivaal.  Pey had de voorzieningen en de Slekkenaren vonden dat zij er maar bekaaid vanaf kwamen. Begin jaren zestig van de vorige eeuw kreeg Slek pas een eigen basisschool. Door teruglopende leerlingaantallen is momenteel de vraag of de school zelfstandig kan voortbestaan.
Slek heeft in verhouding tot  het aantal inwoners een rijk verenigingsleven. Zo zijn er bijvoorbeeld een schutterij annex trommelkorps, een handboogvereniging en een golfbiljartclub. Op voetbalgebied moesten de Slekker Boys in het verleden altijd het onderspit delven tegen teams van buur RIOS. Dat is veranderd de laatste jaren. De ‘Boys’ hebben een bloeiende vereniging met veel jeugdteams.
Slek ligt in een mooie landelijke omgeving waar het fijn en rustig wonen is. Er is een café en een snackbar annex restaurant. Net zoals in Hingen vind je ook hier veel fraai verbouwde boerderijen.
 

Een bekende persoon van de Slek was Frien Verstraeten. Afkomstig van Hingen woonde hij na zijn huwelijk tot zijn dood in 2009 in Slek. Dankzij zijn werk, Frien had een eigen SRV-wagen, kwam hij met veel mensen in contact. Hij was alom bekend en geliefd.  Vooral voor de Slekker Boys is Frien van grote waarde geweest.