Pevekoo's website

Slotactiviteit Orgelactie

Orgelactie Broederschap Ad Arbitrium Nostrum super geslaagd
 
Na een jaar van vliegen, rennen en maar doorgaan is het broederschap erin geslaagd om de benodigde 25.000 euro middels allerlei acties op te halen. Het begon met een knallende openingsfestiviteit in maart 2016. Hierbij schonk schutterij Sint Christina Stank Stief Sjaelberg de eerste 100 euro. Gevolgd door Marlies en Henk Maessen 100 euro, Wethouder Peter Ruijten, 50 euro. Daarna kwam de sponsoractie, zegenen van de wijn en kaarsen, wijn-/kaarsenverkoop, doolhof en het afsluitende aspergesdiner. Uiteraard willen we de gemeente, sponsoren, parochianen en andere gulle gevers bedanken voor hun financiële bijdrages aan dit project.

In de speurtocht naar een nieuw geschikt orgel door de parochiële werkgroep zit door omstandigheden nog niet veel muziek. Dit heeft ook te maken met het feit dat er in eerste instantie werd uitgegaan dat het huidige orgel uit 1931 zou kunnen worden gerestaureerd. Uit gedegen onderzoek is echter gebleken dat de toegepaste systemen/elektronica niet meer op de juiste wijze geüpdatet kunnen worden. Op de langere termijn zou ondanks restauratie het huidige orgel bijzonder storingsgevoelig zijn en daardoor ook duur in onderhoud zijn.

De geplande feestelijke afronding met o.a. de ingebruikname van het nieuwe orgel op zaterdag 27 mei moet hierdoor jammer genoeg worden uitgesteld tot nader order. Uiteraard houden we U op de hoogte voor wat betreft de voortgang.
 
Tekst Ton Tonnaer