Pevekoo's website

Geiteclub Iris 2 sponsort basisschool Sint Joost!

Bee-Bots, Klooikoffers en Geiteclub Iris 2 Sint Joost
Door: Ton Tonnaer

In het verleden trad “Geiteclub Iris 2” jaarlijks op als sponsor van een vereniging, stichting of van personen die zich in brede zin inzetten voor de samenleving. De inkomstenbron is echter ook bij de Geiteclub flink teruggelopen en om deze reden kunnen wij de sponsoring helaas niet meer jaarlijks realiseren. Voor 2018 zal het sponsorbedrag van € 300,00 worden geschonken aan de basisschool te Sint Joost.

De argumentatie: aangezien steeds minder jongeren interesse tonen voor techniek veroorzaakt dit grote problemen in onze samenleving. Wie bouwt bijv. de huizen waar alle doorstuderende “knappe” koppen moeten wonen, wie doet het tegel- en sanitairwerk? Als we niet tot actie overgaan om het technisch en wetenschappelijk onderwijs te promoten wordt het probleem alleen maar groter. E.e.a. moet aan de basis beginnen. Vandaar dat de stichting “Wijzers in onderwijs” de afgelopen drie jaar ingezet heeft op het bijscholen van de leerkrachten op het gebied van wetenschap en techniek. Maar bijscholen zonder goed gereedschap is gelijk aan water naar de zee dragen. Met deze sponsoring kan B.S. Maria Goretti o.a. enkele Bee-Bots (robotpakketten) aanschaffen. De nieuw aan te schaffen materialen worden ingezet in de groepen 1 t/m 8, de kinderen leren de beginselen van het programmeren en het logisch denken wordt gestimuleerd. Het gebruik ervan wordt geïntegreerd tijdens vakgebieden als rekenen en wereldoriëntatie. Tevens kunnen er “klooikoffers” worden aangeschaft. Kleuters zijn makers: experts met vingerverf en nergens bang voor. Helaas neemt in de loop van de tijd het makend onderzoeken bij kinderen af; ze schuiven door naar de iPad en computer. Dat is jammer want regelmatig zelf werken met gereedschappen en materialen maakt gelukkig en vaardig. Omdat niet iedereen alle gereedschap bij de hand heeft of weet hoe het moet, zijn er klooikoffers gemaakt voor verschillende leeftijdsgroepen. Zo is er een klooikoffer “soldeerbout” vanaf groep 5. In de koffer zit een soldeerbout met houder, soldeertin, ijzerdraad, tang en een werkboekje. Kinderen leren omgaan met een soldeerbout en kunnen zelf kunstwerkjes maken. Andere voorbeelden van klooikoffers zijn o.a.: striptang, scherpe messen en lijmpistool. Kinderen leren zo op een leuke manier technische vaardigheden. Bent u ook geïnspireerd geraakt? Dan kunt u contact opnemen met B.S. Maria Goretti te Sint Joost om e.v.t. een donatie te doen.