Pevekoo's website

Thei Hilgerstrofee 2017

Thei Hilgerstrofee 2017 sjötterie St. Christina stank stief Sjaelberg

J.l. zaterdag was het weer zo ver. Op deze belangrijke dag maakten de leden van sjötterie Sint Christina stank stief Sjaelberg onderling uit wie zich winnaar mocht noemen van de Thei Hilgers trofee 2017.

De tot op het bot gemotiveerde leden troffen zich om precies 15.30 uur in de feesttent van schutterij Sint Antonius Slek. De trofee bestaat uit een beker, geschonken door schutterij St. Antonius en een prachtig kunstwerk gemaakt door de Pejjer smid en lid van sjötterie St. Christina stank stief Theo Boonen. Voor aanvang van ’t vogelsjete werd stil gestaan bij het overlijden van Thei Hilgers in 2015 Hij was keizer van sjötterie St. Christina stank stief. Na een “zware” strijd waarbij de “blonde rakkers” moesten zorgen voor het nodige smeerwerk was het Ton Tonnaer die met de eer ging strijken. Met een decoperend schot was de vogel verworden tot een hoopje zaagsel dat als confetti neerdaalde op het gras. Sabine Hilgers reikte de trofee uit. Dank aan schuterij Sint Antonius, die kunnen terugzien op een aantal fantastische schuttersweekenden.

Tekst Ton Tonnaer