Pevekoo's website

Tientje voor Christientje

28 oktober 2018: “Tientje voor Christientje” met Sjötterie Sint Christina Stank Stief.
Door Ton Tonnaer

In de tiende eeuw experimenteerden Chinezen met buskruit, dit leidde tot een belangrijke uitvinding: het kanon. Het geschut was onmisbaar tijdens tal van veldslagen. Hoe evolueerde het kanon? Zonder de ontdekking van het buskruit was het kanon nooit uitgevonden. Het explosieve mengsel werd vanaf de 10e eeuw na Christus gebruikt in China. Het is niet bekend hoe de kennis en het gebruik van buskruit vanuit China naar Europa is gekomen. Wel stelt een theorie dat de Mongolen de techniek in de 13e eeuw hebben meegenomen tijdens veroveringstochten. Een andere mogelijkheid is dat buskruit via de zijderoute in Europa kwam. Toen was het een hele tijd stil totdat in de 21 eeuw Theo Boonen, lid van St. Christina, het tijd vond dat de sjötterie ook moest worden verblijd met een kanon. Hij ontstak dan ook in een explosie van enthousiasme om een nieuw kanon te fabriceren. In 2012 werden de eerste contouren van het nieuwe kanon zichtbaar. Gebaseerd op een kanon type Houwitzer achterlader kaliber 12, loopdoorsnede 80 mm. Het kanon is gegoten uit massief gietijzer in de beroemde Gieserei Eifelland in Duitsland. Over de koosnaam van dit prachtig stuk vakwerk was men het al gauw eens: ”Christientje”.
De eerste schoten werden afgevuurd door Prins Paul I van V.V. De Aester Sjaelen Uul bij de opening van het vastelaovesseizoen 2012/13. Na een aantal jaren van lekker sjete bij diverse culturele activiteiten werd in 2016 door wettelijke regelgeving “Christientje” gedwongen het zwijgen opgelegd. Als een echte Limburgse leeuw begon de sjötterie een offensief tegen de doorgeschoten wetgeving die op geen enkele wijze rekening hield/houdt met onze tradities in het Limburgse land. Dit feit was aanleiding om een actie te starten met als doel om binnen de wettelijke kaders “Christientje” weer te laten knallen. De gemeente Echt-Susteren stond ons direct ter zijde om deze actie op de juiste manier te starten. Maar ook andere sympathisanten hebben veel werk verzet met een positief eindresultaat! Echter om dit te bereiken moesten er eerst onderzoeken, metingen en keuringen plaatsvinden. Totale kosten € 1220,00!
Om gedeeltelijk uit de kosten te komen organiseren we zondag 28 oktober: “Tientje voor Christientje”. Men kan dan een certificaat kopen voor € 10,00. Dit geeft recht om met “Christientje” te knallen en tevens kan men een consumptie nuttigen bij Leo’s café. Aanvang 14.11 uur. Tijdens dit evenement zal de in de Duitse grensstreek bekende Wilfried Neessen om niet deze bijzondere middag muzikaal opluisteren. Uiteraard is er ook gedacht aan de inwendige mens. Dus al met al tijd voor een echte “knalfuif”. Hebt u geen tijd en wilt u ons toch steunen? Dat is mogelijk door uw bijdrage over te maken naar ons rekeningnummer: NL95INGB0794117910 o.v.v.: Christientje”. Voor certificaten (ontwerp en realisatie: Paul Niessen en Henk Hover) kunt u terecht bij Harry Golsteijn, Hubertusstraat 101, telefoonnr. 0637544633.