Pevekoo's website

Vooraankondiging jubileum Sint Catherina Stank Stief

25 jaor Alternatieve Sjöt(t)erie Sint Christina Stank Stief Sjaelberg

Waar genoeg rook is, is vreugdevuur.😃

Dit vuurtje zal zondag 20 oktober verder opgestookt worden tijdens de  jubileumfeestelijkheden in café ’t Hingen

14:00 uur- Insjete feestmiddag
14:11 uur- Jubileumreceptie
15:33 uur- Sjaelbergermiddag met livemuziek. Tevens reünie oud leden.
Uiteraard komen we nog uitgebreid terug op deze jubileumviering
We hopen u ook te kunnen begroeten.
Namens bestuur, leden, erevoorzitter en koning 2019: Theo Boonen

Secretaris,
Ton Tonnaer