25 jaor Alternatieve Sjöt(t)erie Sint Christina Stank Stief Sjaelberg

Dit vuurtje zal zondag 20 oktober verder opgestookt worden tijdens de  jubileumfeestelijkheden in café ’t Hingen

14:00 uur- Insjete feestmiddag
14:11 uur- Jubileumreceptie
15:33 uur- Sjaelbergermiddag met livemuziek. Tevens reünie oud leden.
Uiteraard komen we nog uitgebreid terug op deze jubileumviering
We hopen u ook te kunnen begroeten.
Namens bestuur, leden, erevoorzitter en koning 2019: Theo Boonen
Secretaris,
Ton Tonnaer