Pevekoo's website

Vooraankondiging jubileum Sint Catherina Stank Stief

25 jaor Alternatieve Sjöt(t)erie Sint Christina Stank Stief Sjaelberg

Dit vuurtje zal zondag 20 oktober verder opgestookt worden tijdens de  jubileumfeestelijkheden in café ’t Hingen

14:00 uur- Insjete feestmiddag
14:11 uur- Jubileumreceptie
15:33 uur- Sjaelbergermiddag met livemuziek. Tevens reünie oud leden.
Uiteraard komen we nog uitgebreid terug op deze jubileumviering
We hopen u ook te kunnen begroeten.
Namens bestuur, leden, erevoorzitter en koning 2019: Theo Boonen
Secretaris,
Ton Tonnaer